• peugeot
  • citroen
  • ds

 

 

  国际化的法国汽车制造商

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

了解更多

 

 

 DS:源自巴黎的创新精神

 

 

 

 

了解更多

 

 

  雪铁龙:

  人性科技,创享生活

 

 

了解更多

 

 

   标致:同心同行,标新致远

 

 

了解更多

 

 

  中国:

  集团首要发展区域之一

 

 

 

了解更多

 

 

 

 

 欧亚大陆:高增长潜力

 

 

了解更多

 

 

 

 

    拉丁美洲汽车市场:

    加大投资力度带动发展步伐

 

 

 

了解更多

 

 

    全球分布

 

 

 

了解更多
 
 
 
 
 
 
 
   标致雪铁龙基金会

 

 

了解更多

 

  集团发展历程

 

 

了解更多